Reklamasjon på solgt/kjøpt bolig

Reklamasjon/klage på feil og mangler ved kjøp av boliger, er blitt mer aktuelt de senere år. Hvis det avdekkes feil eller mangel innen 5 år etter overtagelse av nye eier, kan selger holdes ansvarlig. En eventuell klageprosess er både kostnadskrevende og tidkrevende for begge parter og utfallet kan være svært belastende for den tapende part. Denne [...]

By |2019-01-31T11:30:19+01:00januar 31st, 2019|Innlegg|0 kommentarer

Problemer med fukt i underkjelleren?

Avfukting med rotoravfukter viser seg ofte som den beste løsningen, da denne avfukter også i lave temperaturer. I tillegg vil man med bruk av rotoravfukter kunne oppnå undertrykk i underkjelleren, det hindrer kaldtrekk opp i boligen. Dette vil også bidra til at eventuelle radongasser luftes ut. Ved denne metoden risikerer du heller ikke frostfare på [...]

By |2018-12-29T23:13:41+01:00november 14th, 2018|Innlegg|0 kommentarer

Boligblokken «D17» i Narvik

Bygningen ble et vakkert innslag i Narvik by. Jobben som byggherreombud for dette praktbygget har gått ut på å sikre at byggeherren( D17 Eiendom), fikk det som var forventet fra entreprenøren. Hvor hovedfokuset  er kvalitet,  økonomi, fremdrift og HMS i prosjektet.  For Bygginspeksjon Trondsen har det vært ekstra givende og ta del i prosjektet D17, fordi [...]

By |2018-11-14T19:54:45+01:00november 14th, 2018|Innlegg|0 kommentarer

Problemer med dårlig trekk i pipen?

Dårlig trekk i pipen, medfører ofte til røykutslipp i stuen, sot på ovns glass og  problem med opptenning. Årsaken kan være: Eldre pipe med stort tverrsnitt. Flere ildsted på samme pipen. For liten høyde fra ildsted til pipetopp. Lavtrykk (atmosfærisk) Ofte er eneste permanente løsning å montere elektrisk vifte på pipetoppen. Svært tørr ved og [...]

By |2018-11-14T20:17:50+01:00september 15th, 2018|Innlegg|0 kommentarer
Go to Top