Miljøsanerings beskrivelse

En slik beskrivelse kreves av byggeteknisk forskrift § 9-7 ved rivning av bygninger. Rivning av bygninger initieres ofte etter store brannskader eller at bygningen ønskes fjernet for å gi plass til ny bygningsmasse. Oppdrag ved å utarbeide en miljøsanerings beskrivelse, starter med en kartlegging av materialer med mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Under [...]

By |2023-08-04T12:15:51+02:00august 4th, 2023|Innlegg|0 kommentarer

Tiden etter boligkjøp

Skal du selge eller kjøpe bolig, bør du påse at det blir tegnet en eierskifteforsikring/boligselgerforsikring. Det er selger som tegner en slik forsikring for å beskytte seg mot økonomisk ansvar dersom kjøper skulle reklamere på feil og mangler ved boligen etter overtakelsen. Det er av stor betydning også for kjøper at det er tegnet boligselgerforsikring, [...]

By |2022-12-05T09:28:20+01:00desember 2nd, 2022|Innlegg|0 kommentarer

Tiden før boligkjøp

Når du er på boligjakt og har funnet et interessant objekt, bør du lese nøye alle tilgjengelige dokumenter i salgsoppgaven. Angående den tekniske tilstanden på eiendommen vil det være tilstandsrapporten/boligsalgsrapporten og egenerklæringen som bør ha størst fokus. Er det her opplyst om noen feil eller mangler ved eiendommen, bør dette spesielt ha stor oppmerksomhet på [...]

By |2022-12-08T09:42:02+01:00januar 31st, 2019|Innlegg|0 kommentarer

Problemer med fukt i krypkjelleren?

Høy luftfuktighet i krypkjelleren er en utfordring for bomiljøet og skadelig for trekonstruksjon i etasje skiller over krypkjelleren. Det kan over tid medføre sopp og råteskader som vil være kostnadskrevende å utbedre. Avfukting med rotoravfukter viser seg ofte som den beste løsningen, da denne avfukter også i lave temperaturer. I tillegg vil man med bruk [...]

By |2022-12-05T13:15:11+01:00november 14th, 2018|Innlegg|0 kommentarer

Boligblokken «D17» i Narvik

Bygningen ble et vakkert innslag i Narvik by. Jobben som byggherreombud for dette praktbygget har gått ut på å sikre at byggeherren( D17 Eiendom), fikk det som var forventet fra entreprenøren. Hvor hovedfokuset  er kvalitet,  økonomi, fremdrift og HMS i prosjektet.  For Bygginspeksjon har det vært ekstra givende og ta del i prosjektet D17, fordi [...]

By |2022-12-05T13:10:14+01:00november 14th, 2018|Innlegg|0 kommentarer

Røykutslipp fra ildstedet?

Dårlig trekk i pipen, medfører ofte til røykutslipp i stuen, sot på ovns glass og  problem med opptenning. Årsaken kan være: Eldre pipe med stort tverrsnitt. Flere ildsted på samme pipen. For liten høyde fra ildsted til pipe topp. Lavtrykk (atmosfærisk trykk) Pipe etablert på utiden av yttervegg (kald pipe) Undertrykk i boligen (avtrekksvifte eller [...]

By |2022-12-08T10:01:27+01:00september 15th, 2018|Innlegg|0 kommentarer
Go to Top