TILSTAND

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.
Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Det blir satt en tilstandsgrad for hver del som blir undersøkt. Disse gradene blir satt på grunnlag av blant annet alder, slitasje, tidsmessighet og byggefeil.

Tilstandsanalysen blir oppført i en rapport som er oversiktlig for leser, og gjør det enkelt å planlegge vedlikehold, eller annet arbeid.

Tilstandsgrader

Det benyttes ”tilstandsgrader” for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Kontakt oss