OM OSS

Bygginspeksjon er et inspeksjons firma med byggeteknisk kompetanse.

«Vår kompetanse er bygget opp over 30 år, og vil være nyttig for alle som har bygningsrelaterte behov».
Våre primærtjenester vil være rapportering av bygningers tilstand og skade, samt oppfølging av byggeprosjekter.

Reklamasjon

Vi utarbeider grundig og detaljert rapport, som er grunnlag for reklamasjonskravet.

Les mer

Skade

Vi sikrer et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Les mer

Prosjektledelse

Vi utfører prosjektoppfølging som byggeledelse, byggherreombud og byggelånsoppfølging

Les mer