OM OSS

Bygginspeksjon er et inspeksjons firma med byggeteknisk kompetanse.

«Vår kompetanse er bygd opp i løpet av 35 år, og vil være nyttig for alle som har bygnings relaterte behov».
Våre primære tjenester vil være rapportering av bygningers tilstand, skade og oppfølging av bygg under utførelse.

Reklamasjon

Vi utarbeider en grundig og detaljert rapport, som gir grunnlag for reklamasjons krav.

Les mer

Skade

Vi kartlegger årsak og omfang, som gir grunnlag for erstatningen.

Les mer

Prosjektledelse

Vi bistår byggherren i byggefasen med byggeledelse, byggherreombud eller byggelånsoppfølging

Les mer

Tilstand

Tilstandsvurderingen vil avdekke mulige bygningsskader, byggefeil og vedlikeholdsetterslep for
eiendommen.

Les mer

Miljø

Ved ombygging eller rivning av bygg, utfører vi kartlegging av farlig avfall og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse.

Les mer