SKADE

Skaderapport

Når eiendommer får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en takstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre skade utbedringen.
Når man som huseier blir utsatt for skade på eiendommen, er det ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. Som takstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse, sikrer et riktig oppgjør og reparasjonsarbeid.

Naturskade

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd, er en naturskade.

Kontakt oss