Reklamasjon

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport vil omhandle de reklamerte forhold som byggeier reklamerer på.
Det kan være i fbm. boligkjøp eller kjøpte tjenester.

Den beskriver avvik fra bestemt referansenivå, det vil si gjeldende byggeforskrift og annen relevant litteratur fra aktuelt byggeår som ikke er opplyst om i salgsdokumentene.

Det beregnes også økonomiske konsekvenser for utbedringsarbeidene som fremkommer.
De juridiske sidene av saken vurderes ikke.

Kontakt oss