Høy luftfuktighet i krypkjelleren er en utfordring for bomiljøet og skadelig for trekonstruksjon i etasje skiller over krypkjelleren. Det kan over tid medføre sopp og råteskader som vil være kostnadskrevende å utbedre.

Avfukting med rotoravfukter viser seg ofte som den beste løsningen, da denne avfukter også i lave temperaturer. I tillegg vil man med bruk av rotoravfukter kunne oppnå undertrykk i krypkjelleren, som forhindrer kaldt rekk opp i boligen. Den vil også bidra til at eventuelle radongasser luftes ut. Ved denne metoden risikerer du heller ikke frostfare på vannrør, som eventuelt befinner seg i krypkjelleren. Tradisjonell utlufting via lufteventiler kan forverre situasjon, dersom dette overdrives.

Det finnes flere ulike modeller av rotoravfuktere på markedet som har ulike bruksområder. Dersom du ønsker hjelp til utredning av fuktproblemer i krypkjeller eller lignende, har Bygginspeksjon bred erfaring og kompetanse på området.

Kontakt oss her!