Røykutslipp fra ildstedet?

Dårlig trekk i pipen, medfører ofte til røykutslipp i stuen, sot på ovns glass og  problem med opptenning. Årsaken kan være: Eldre pipe med stort tverrsnitt. Flere ildsted på samme pipen. For liten høyde fra ildsted til pipe topp. Lavtrykk (atmosfærisk trykk) Pipe etablert på utiden av yttervegg (kald pipe) Undertrykk i boligen (avtrekksvifte [...]