Fukt i krypkjelleren?

Høy luftfuktighet i krypkjelleren er en utfordring for bomiljøet og skadelig for trekonstruksjon i etasje skiller over krypkjelleren. Det kan over tid medføre sopp og råteskader som vil være kostnadskrevende å utbedre. Avfukting med rotoravfukter viser seg ofte som den beste løsningen, da denne avfukter også i lave temperaturer. I tillegg vil man med [...]

By |2023-12-07T08:33:50+01:00november 14th, 2018|Innlegg|0 kommentarer

Boligblokken «D17» i Narvik

Bygningen ble et vakkert innslag i Narvik by. Bygginspeksjon har hatt oppfølgingen i byggeprosessen. Jobben som byggherreombud går ut på å sikre at byggeherren, får det som han forventet av entreprenør. Hovedfokuset er kvalitet,  økonomi, fremdrift og HMS i prosjektet. Bygginspeksjon takker D17 Eiendom ved Knut Ravlo og Karstein Utheim for oppdraget som byggherreombud. [...]

By |2024-02-14T08:41:43+01:00november 14th, 2018|Referanseprosjekt|0 kommentarer
Go to Top