Bygningen ble et vakkert innslag i Narvik by.

Bygginspeksjon har hatt oppfølgingen i byggeprosessen. Jobben som byggherreombud går ut på å sikre at byggeherren, får det som han forventet av entreprenør. Hovedfokuset er kvalitetøkonomi, fremdrift og HMS i prosjektet.

Bygginspeksjon takker D17 Eiendom ved Knut Ravlo og Karstein Utheim for oppdraget som byggherreombud.