Bygningen ble et vakkert innslag i Narvik by.

Jobben som byggherreombud for dette praktbygget har gått ut på å sikre at byggeherren( D17 Eiendom), fikk det som var forventet fra entreprenøren. Hvor hovedfokuset  er kvalitetøkonomi, fremdrift og HMS i prosjektet.  For Bygginspeksjon har det vært ekstra givende og ta del i prosjektet D17, fordi det fremstår som et signalbygg i bykjernen av Narvik.

Bygginspeksjon takker D17 Eiendom ved Knut Ravlo og Karstein Utheim for oppdraget som byggherreombud og ønsker alle beboerne lykke til i ny bolig.