Miljøsaneringsbeskrivelse

En slik beskrivelse kreves av byggeteknisk forskrift § 9-7 ved rivning av bygninger. Rivning av bygninger initieres ofte etter brannskader, ombygging eller at bygningen ønskes fjernet for å gi plass til ny bygningsmasse. Oppdrag ved å utarbeide en miljøsanerings beskrivelse, starter med en kartlegging av materialer med mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. [...]