Når du er på boligjakt og har funnet et interessant objekt, bør du lese nøye alle tilgjengelige dokumenter i salgsoppgaven. Angående den tekniske tilstanden på eiendommen vil det være tilstandsrapporten/boligsalgsrapporten og egenerklæringen som bør ha størst fokus. Er det her opplyst om noen feil eller mangler ved eiendommen, bør dette spesielt ha stor oppmerksomhet på visningen. Det kan også være nødvendig å spørre selger/megler/takstmann om utfyllende informasjon i enkelte saker.

I tillegg til de skriftlige opplysningene som er oppgitt i salgsdokumentene, er det av stor betydning at det utvises stort byggeteknisk fokus på visningen. Det kan i ettertid bli avgjørende hva som ble vist, sett opp mot hva du opplever som realitet etter overtakelsen. Det er viktig i denne sammenhengen å være oppmerksom på undersøkelsesplikten til kjøper i hht. Avhendingsloven § 3-10 (https://lovdata.no/lov/1992-07-03-93/§3-10)

Er du førstegangskjøper og/eller ikke spesielt bygge kyndig, kan det være lurt om du kontakter en sakkyndig i fbm. boligkjøp.

Hva ser mann og hva forstår mann.