Dersom du etter kjøp av bolig skulle observere feil eller mangl i løpet av de fem første årene som ikke er opplyst om i salgsdokumentene, har du rett til å reklamere ovenfor selger. Reklamasjon må sendes til selger og eller hans boligselger forsikring innen 2 mnd. etter at feilen er observert eller burde vært observert, for ikke å risikere å tape sin rett.

Dersom du tegnet en boligkjøper forsikring under overtakelsen av boligen, vil det være dette selskapet (Help) du henvender deg til for bistand med å fremsette reklamasjons kravet. Det er imidlertid nødvendig å utarbeide en reklamasjons rapport som kartlegger og utdyper reklamasjon, samt beskriver utbedringstiltak med priskonsekvens.

En reklamasjons sak vil ta relativt lang til å komme gjennom og kan være mentalt krevende å stå i.

Rapport