Skal du selge eller kjøpe bolig, bør du påse at det blir tegnet en eierskifteforsikring/boligselgerforsikring. Det er selger som tegner en slik forsikring for å beskytte seg mot økonomisk ansvar dersom kjøper skulle reklamere på feil og mangler ved boligen etter overtakelsen. Det er av stor betydning også for kjøper at det er tegnet boligselgerforsikring, hvor man da unngår å føle på de økonomiske belastningene motparten vil få ved et eventuelt reklamasjonskrav.

Når man har kjøpt en bolig og på forhånd lest både tilstandsrapport og egenerklæring, bør man den første tiden/første året undersøke boligens tekniske tilstand, som avhendingsloven § 4-9. oppfordrer til. (https://lovdata.no/lov/1992-07-03-93/§4-9) Det er i denne sammenheng viktig å avstemme om tilstand stemmer med opplysningene som ble gitt i salgsdokumentene. I hht. avhendingsloven § 4-19. har kjøperen 5 års reklamasjonsrett, men kan tape sin rett dersom det ikke reklameres til selger i rimelig tid (2 mnd.) etter at avviket er oppdaget eller burde vært oppdaget. (https://lovdata.no/lov/1992-07-03-93/§4-19)

Skulle du ha blitt oppmerksom på en eller flere feil eller mangel, må du skriftlig melde dette inn til eierskifteforsikringen eller til selger dersom det ikke ble tegnet en slik forsikring av selgeren. Det er imidlertid blitt mer vanlig at kjøper tegner en boligkjøperforsikring (Help), som er en rimelig tilgang på advokathjelp ved behov i reklamasjonstiden. Dersom en slik forsikring er tegnet, melder du avvikene til dette selskapet.

Eksempel på feil og mangler

 • Bygningsfeil, skader eller problemer som ikke er opplyst om eller ikke avdekket tidligere.
  • Skadedyr angrep
  • Kondens problemer
  • Tidligere skade
  • Kommunalt pålegg
  • Frostsprengning
  • Underdimensjonering
  • Setningsskade
  • Råteskade
  • Utførelses feil ved våtrom
  • Skjevheter
  • Vanninntrenging
  • Teknisk mangel
 • Avtalte begrensninger ved eiendommen, som ikke er opplyst om.
  • Tillatelse til nedgravd infrastruktur
  • Tillatelse til nabo

 

Teknisk mangel

Utett våtrom

Setningsskade

Skadedyr angrep

Underdimensjonering