Schenker har utvidet godsterminalen i Narvik med 600m2. Byggeprosessen gikk over 2. og 3. kvartal 2023. Bygginspeksjon ved Helge Trondsen har følt opp prosessen med funksjonene «Byggherreombud» (BHO) og «Koordinator utførelse» (KU)

Prosjektet innfridde alle byggherrens forventninger hva angår kvalitet, fremdrift, økonomi og SHA

Tilbakemeldinger til Bygginspeksjon fra rådgiver og byggherre:

Veldig profesjonell, ryddig og enkel å forholde seg til. Faglig dyktig. Både oppdragsgiver og kontraktspart var godt fornøyd med samarbeidet. Jobben utført helt iht. avtalen.
Profesjonell og god oppfølging av vårt byggeprosjekt i Narvik.