Avfukting med rotoravfukter viser seg ofte som den beste løsningen, da denne avfukter også i lave temperaturer. I tillegg vil man med bruk av rotoravfukter kunne oppnå undertrykk i underkjelleren, det hindrer kaldtrekk opp i boligen. Dette vil også bidra til at eventuelle radongasser luftes ut. Ved denne metoden risikerer du heller ikke frostfare på vannrør, som eventuelt befinner seg i underkjelleren, som vil være risikoen ved tradisjonelle lufteventiler.

Det finnes flere ulike modeller av rotoravfuktere på markedet, og ofte er det flere momenter som spiller inn. Dersom du ønsker hjelp til utredning av fuktproblemer i underkjeller eller lignende, har Bygginspeksjon Trondsen bred erfaring og kompetanse på området.

Kontakt oss her!