Dårlig trekk i pipen, medfører ofte til røykutslipp i stuen, sot på ovns glass og  problem med opptenning.

Årsaken kan være:

  • Eldre pipe med stort tverrsnitt.
  • Flere ildsted på samme pipen.
  • For liten høyde fra ildsted til pipetopp.
  • Lavtrykk (atmosfærisk)

Ofte er eneste permanente løsning å montere elektrisk vifte på pipetoppen. Svært tørr ved og åpning av vindu ved opptenning vil avhjelpe noe.

Trenger du tips og råd til utbedring av røykutslipp? Ta kontakt her