OM OSS

Bygginspeksjon er et inspeksjons firma med byggeteknisk kompetanse.

“Vår kompetanse er oppbygget over 30 år, og vil være nyttig for alle som har bygge-relaterte behov”.
Våre primærtjenester vil være rapportering av bygningers verdi, tilstand og skade, samt oppfølging av byggeprosjekter.

Vi betjener området Hålogaland (Nordre del av Nordland og Sør Troms) med naturlig avgrensning med Bardu i Nord, Steigen i Sør, Riksgrensen i Øst og Vesterålen i Vest.

VERDI

Ved en verditakst, utarbeider vi en rapport etter befaring og oppmåling av boligen

Les mer

Tilstand

Vi utarbeider en grundige og detaljerte tilstandsrapporter, som er til uvurderlig nytte ved boligomsetning.

Les mer

Skade

Vi sikrer et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Les mer

Oppfølging

Vi utfører prosjektoppfølging som byggeledelse, byggherreombud og byggelånsoppfølging

Les mer

Prisliste

Oppdatert 01.01.2019

Send oss en henvendelse for konkret pris

Les mer