VERDI

Verdi- og lånetakst

Oppmåling av areal er et sentralt element i utarbeidelse av verdien og vil bli utført under befaringen.
Utarbeidelse av verdien vil også bli basert på eiendommens beliggenhet, utsyn, solforhold, kommunikasjon, nærhet til barnehager, skoler med videre, samt boligens standard og sammenlignbare eiendommer.
Det blir også foretatt et fradrag for utidsmessighet, elde, slitasje, gjenstående arbeid, tilstandssvekkelser, vedlikeholdsmangler, osv.

Kontakt oss