PRISER

Våre priser

Oppdatert 01.01.2019
Alle priser er ink. mva.

VERDIVURDERING
Alle typer bolig kr 3 000,00

VERDI- OG LÅNETAKST
Bolig kr 7 000,00
Andel/selveier leilighet kr 5 500,00

TILSTANDSRAPPORT (NS 3424)
Bolig kr 14 000,00
Andel/selveier leilighet kr 7 000,00

TILLEGG

  • Ordinær timepris  kr 1 188
  • Transport kr 8,40 pr./km.
  • Bolig over 250 m2 BTA  + kr 2 000
  • Utleiedel/tilleggs-bygg + kr 2 000
  • Våtrom over 2 stk.  + kr 1 500
  • Innhenting av dokumenter etter medgått tid. 

Be om fast pris.

Kontakt oss